CÔNG TY TNHH LAN QUÁN VẮNG

CÔNG TY LAN QUÁN VẮNG
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Thôn Bãi Bùi, Xã Yên Bắc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0972474155
Ngày cấp : 18/06/2014
Tên giám đốc : Vũ Thị Lan