CÔNG TY TNHH SUNLIN ELECTRONICS VIỆT NAM

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Điện thoại : Ngày hoạt động: 12/06/2014 (Đã hoạt động 11 tháng)
Tên giám đốc : Bae Dong Chan