VAY SẢN XUẤT KINH DOANH - đăng bởi CÔNG TY TÀI CHÍNH PRUDENTIAL

(Chủ nhật, 08/09/2013 - 18:32)

CHO VAY KINH DOANH


Cho vay kinh doanh là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn vốn, giúp Khách hàng bổ sung nguồn vốn lưu động hoặc đầu tư phát triển mua máy móc, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng nhà xưởng . . .


1.      Đối tượng vay vốn

-         Là Hộ kinh doanh có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

2.      Tiện ích nổi bật

-         Mức cho vay lên tới 85% tổng nhu cầu vốn

-         Đáp ứng nhu cầu vay vốn đa dạng của Hộ kinh doanh: vay vốn lưu động theo hạn mức, cho vay theo món hoặc cho vay đầu tư máy móc, nhà xưởng…

3.      Điều kiện vay vốn

-         Đại diện Hộ kinh doanh nằm trong độ tuổi từ 20 tới 65 .

-         Có địa điểm kinh doanh, hoặc địa điểm sản xuất.

-         Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định 

....................

4.   Tài sản đảm bảo

-         Có tài sản bảo đảm theo quy định của ngân hàng chúng tôi 

5.      Phương thức trả nợ

Phương thức trả nợ linh hoạt, tùy theo khả năng của Khách hàng:

-         Niên kim cố định (định kỳ trả số tiền cố định, bao gồm cả gốc và lãi);

-         Hoặc định kỳ trả nợ gốc, lãi trả hàng tháng theo dư nợ thực tế;

-         Hoặc trả gốc cuối kỳ, lãi trả hàng tháng.

6.      Hồ sơ vay vốn

-         Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu

-         Phương án vay vốn theo mẫu

-         GCN Quyền SD đất

-         Chứng minh 

-         Hộ khẩu

-         Giấy đăng ký kết hôn 


Hãy nói chuyện với chúng tôi : 09.3553.8228 - 0903.254.928

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng